Vad är en terapi- & skolhundsutbildning?

Terapi- och skolhundutbildningen ingår under gruppen SOCIALA TJÄNSTEHUNDAR! Utbildningens innehåll är utformat i linje med Socialstyrelsens krav på evidensbaserad praktik och dokumentetion inom vården. Det finns idag en rad olika forskningsrapporter som belyser betydelsen av att arbeta med utbildade hundar inom vård, omsorg och skola. 

Det finns idag flertalet utbildningar för att utbilda sig själv och sin hund så den kan arbeta inom vård, omsorg och skola, längre ner finns utförligare beskrivning kring arbetsområden.  Utbildningarna har olika namn så som besökshund (en kortare utbildning), vårdhund, terapihund och skolhund. Utbildningen är lika mycket för matte/husse som för hunden man tittar bland annat på samspelet mellan hunden och matte/husse. Det första man gör är en lämplighets test för att se om hunden är lämplig/stabil att utföra utbildningen, samspelet är viktigt eftersom det alltid är husse/matte som ska arbeta tillsammans med hunden. Gaia har förutom lämplighetstesen på utbildningen även genomgott en annan mer omfattande lämplighetstest för att se att hon klarar av olika situationer. Vår utbildning kallas terapi- och skolhundutbildning eftersom den ger en dubbel certifiering, det betyder att vi har läst två inriktningar och haft dubbla praktikperioder för att kunna arbeta både med barn och vuxna. 

 

Varför ska man utbilda sin hund?

Skillnaden mellan en hund som inte är utbildad och en utbildad hund är förutom lämplighetstesten även de erfarenheterna/kunskaperna som ges under utbildningen. Vi går igenom en rad olika ämnen som är viktiga så som hur man "läser av hunden" hur stress påverkar hunden, hundens etologi och hur vi ska göra inför specifika situationer som vi kan ställas inför när vi är ute och jobbar. Vi tränar mycket för att finslipa vardagslydnad inför praktiken och får omdömen från praktikplatserna. Vi läser mycket litteratur som vi redovisar och vi skriver om diganoser och gör ett längre specialarbete som även det redovisas. En Terapi- & skolhund är lämplighetstestad för att klara av olika situationner den ställs inför, det kan vara höga ljud oväntade situationer, hantering, hunden ska likaväl klara av att stötta och och kunna ligga stilla och utge en trygghet för dem vi träffar men även kunna utföra uppdrag och trix. Alla moment ska genomföras tillsammans med en den utildade hundföraren. 

 

Min syn på terapi/skolhundsföraren

Jag tycker att det är viktigt att även hundföraren är lämplig som person, jag tycker INTE att det räcker med "jag vill arbeta med min hund"Vi som hundförare ska ut och möta personer i olika skeden av livet då måste man veta vad man ger sig in på. Det är viktigt att ha ett öppet sinne och kunna möta barn och vuxna där de är, erfarenhet och kunskap är viktigt. Jag är utbildad beteendevetare det betyder att jag läst psykologi och pedagogik samt flertalet andra kurser, mitt CV finns under fliken - OM OSS. Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med olika slags behov av stöd och har en god insyn i vilken hjälp som går att få, hur samhället fungerar och vilka resurser som finns. Goda referenser finns!