Gaia arbetar i en Daglig verksamhet inom LSS

20.08.2016 21:28

En Daglig verksamhet inom LSS är en arbetsplats för dem som har en funktionsnesättning. I gruppen vi träffar är alla självgående på så sätt att de tar sig till och från arbetat själva och flera av dem kan arbeta själständigt utanför gruppen men det finns alltid stöd att tillgå. Det är ingen som sitter i rullstol men däremot har flera nedsatt motorik och alla har ett begåvningshandikapp och vissa har även autism. För flera i gruppen är Gaias ovilkorslösa kärlek och närhet den enda de får och när vi arbetar i grupp så bidrar hon till samarbete, många skratt och ett gemensamt samtalsämne.