Gaia praktiserar på en grundskola

04.06.2016 12:15

Skolan vi praktiserade på vänder sig endast till elever med omfattande behov av särskolt stöd. Behoven kan se olika ut men gemensamt är att eleverna inte klarar av sin skolgång i ordinarie skola. Gaias uppgift var bland annat att arbeta med en elev med stora konsentrationsvsvårigheter (ADHD), när Gaia var med på läsningen var det lättare att konsentrera sig. Gaia fungerade även som motivation för att vilja gå på lektioner då eleven konsekvent hade hoppat över vissa ämnen, med motivation att få träffa Gaia gick eleven på lektionen vi hade även samarbetsövningar och fick eleverna att vara ute mer på rasten. 

Efter avlsutad praktikperiod fick jag och Gaia högsta betyg MVG!