Alla hundars specialitet är att förstå människor. De kan som inga andra djur anpassa sitt beteende till vårt. De samarbetar och samspelar med sina ägare och tycks förstå vad vi tänker. Ingen art på jorden har som hunden utvecklat denna speciella förmåga - kanske inte ens vi själva. / Etolog/forskare Per Jensen


Det blir mer och mer självklart att använda hundar för att öka välbefinnandet hos människor, hunden har en unik kunskap de kan läsa av vårt kroppspråk och känna in våra känslor och anpassa sig efter vårt måeende. En vård/terapi- och skolhund har dessutom testats för att vara extra lämplig som människans bästa vän i situationer som kan vara svåra. Under LÄNKAR finns ett flertal artiklar och filmer i ämnet. 

 

Vård/terapi- och skolhund ingår i gruppen - Sociala tjänstehundar

Sociala tjänstehundar är ett samlingsnamn men det är skillnad mellan de hundar som arbetar för sin förare och de hundar som arbetar tillsammans med sin förare mot tredje person. När en hund är utbildad har den ett tjänstetäcke och både föraren och hunden ha en legitimation. Det finns olika typer Sociala tjänstehundar:

– Ledarhund

– Servicehund

– Alarmerande servicehund /Diabeteshund/Epilepsihund

– Signalhund

Sociala tjänstehundar som arbetar med sin förare mot tredje person (så som vi gör).

– Besökshund

– Terapihund

– Vårdhund

– Skolhund

– Läshund/Bokhund

– Fadderhund

Fakta: Svenska Terapihundskolan.

Fakta vård/terapi- & skolhund

Forskning

Vetenskapliga undersökningar visar att hunden, bara genom att närvara sänker pulsen hos människan och fungerar lugnande i stressade och oroande situationer. Att ta hjälp av hunden vid tillfällen såsom provtagningar på barn eller vid inlärningssvårigheter har visat sig ge rörande resultat

Arbetsområden

Hunden har lätt för att avdramatisera miljöer såsom hos psykologen, sjukvården, behandlingshemmen m.m. Att ha ett utbildat ekipage hos exempelvis psykologen kan hjälpa psykologen i sitt arbete att fortare få förtroende hos patienten/klienten och därmed fortare kunna få resultat på behandlingen. Hos sjukgymnasten hjälper terapihunden gärna till med att öka motivationen hos patienten och även övningar såsom rullstols-hantering, fin och grovmotorik, minnesövningar, känsel allt som kan bidra till ett bättre liv för patienten.

På förskolan och skolan hjälper terapihunden gärna barn med att göra läsningen roligare, lära sig färg och form, planering, motorik, räkning, lära sig att samarbeta, kamratskap och oändligt massa mer. I hemtjänsten kan ekipaget hjälpa till med att göra vistelsen mer social, vårdtagare blir mer medgörlig och lugnare med en terapihund närvarande. Ensamma vårdtagare får mer uppmärksamhet och ofta en blöt puss på handen.

Vinsterna är många när man involverar terapihundar i sin vård-verksamhet. Genom kontakten och samspelet mellan människa och hund utvecklas människor efter de behov man har. En människa som är introvert och sluten blir mer utåtriktad och social. Någon som har låg självkänsla och svårt att lita på personer kan i kontakten med hunden lära sig lita på hunden och efter hand våga närma sig andra personer.

Ett annat problem kan vara någon med empatistörningar eller helt avsaknad av empati som genom att vårda, lära sig att sköta om en hund helt kan lära sig utveckla dessa värde-grunder som är livsviktiga i dagens samhälle. Hunden kan även fungera som motivations-höjare och uppmuntra till fysisk aktivitet om så krävs. Självklart har hunden en skriven plats hos de äldre som ibland behöver enbart sällskap men vi vet också att hälsomässigt är vinsterna otroligt mycket större.

Allt detta och enormt mycket mer kan ett Terapihundekipage hjälpa till med, bara fantasin sätter gränser.

Exempel på arbetsområden:

I skolor

På vårdhem

På behandlingshem

Inom psykiatrin

Arbetsterapeut

Sjukgymnastik

Medverka vid temadagar

Krishantering

Hospice

Kriminalvård

Inom Daglig verksamhet eller boende (LSS)

I stödsamtal

Vid utredningar

mf.l

Texten är hämtad från Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen. 

 

Nyheter

Gaia arbetar med personer i utanförskap.

06.02.2016 19:41
För några år sedan innan vi läst vidare till Terapi- &...

Gaia praktiserar på en grundskola

04.06.2016 12:15
Skolan vi praktiserade på vänder sig endast till elever med...

Gaia ökar samarbetet på Daglig Verksamhet

04.06.2016 12:27
Gaia har varit med mig på en Daglig Verksamhet för vuxna...

Gaia arbetar i en Daglig verksamhet inom LSS

20.08.2016 21:28
En Daglig verksamhet inom LSS är en arbetsplats för dem som...

GAIA arbetar på behandlingshem

01.02.2017 19:39
Vi arbetar på behandlingshem för unga personer med psykisk...